Page content

Deze autokosten mag u als ondernemer declareren

Als ondernemer mag u de volgende autokosten declareren. Eigenlijk komt het neer op het volgende: Alle kosten die te maken hebben met uw auto. 

Kosten voor: 

 • Onderhoud 
 • Reparaties 
 • Brandstof 
 • Parkeren 
 • Schadeherstel 
 • Wassen 
 • Tolwegen 
 • Afschrijving 
 • Wegenbelasting 
 • Verzekering 
 • Rente (bij financiering) 
 • Lease 

Het maakt daarbij niet uit of u een eenmanszaak of een bv heeft. Het is wel belangrijk dat u de auto minimaal 10% zakelijk gebruikt.  

U kunt de kosten op twee manieren declareren. In zijn geheel, of naar rato.  

Wat is in uw situatie de beste optie? Onze expert vertelt het u precies. Lees meer over als zzp’er de auto zakelijk of privé aanschaffen?

 

Kosten naar rato opvoeren

U rijdt 35% van de kilometers zakelijk, dus u declareert 35% van alle autokosten. Dit is op zich prima, maar vaak is het voordeliger om voor de andere optie te gaan. 

Het is echter wel noodzakelijk dat u een sluitende kilometerregistratie bijhoudt.  

100% van de kosten declareren

U declareert 100% van de autokosten en u houdt geen kilometerregistratie bij. Vervolgens betaalt u het btw-forfait voor het privégebruik.  

De hoogte hiervan bedraagt 1,5 of 2,7% van de cataloguswaarde van de auto. Hierbij wordt uitgegaan van een waarde inclusief btw en bpm. Hoe bepaalt u het juiste percentage? 

 • 1,5% bij een auto waar u géén aanschaf btw van heeft teruggevorderd 
 • 2,7% bij een auto waar u wél aanschaf btw van heeft teruggevorderd 

Wanneer de auto langer dan 5 jaar bij u in gebruik is, daalt het forfait bij btw-auto’s ook naar 1,5%.  

Nooit meer bijtelling dan kosten 

Als zzp’er betaalt u nooit meer bijtelling, dan u aan kosten declareert. Hieronder geven we een voorbeeld: 

 • Belastbare winst: 40.000 euro 
 • Autokosten: 1.500 euro 
 • Bijtelling: 2.500 euro 

Dat zou de volgende rekensom opleveren.  

40.000 – 1.500 = 38.500 + 2.500 = 41.000. Hierover zou u dan belasting betalen. De Belastingdienst vindt dit niet redelijk, omdat het zakelijke voordeel dan vervalt.  

Daarom is de bijtelling niet hoger dan de werkelijke kosten. Dus: 

40.000 – 1.500 = 38.000 + 1.500 = 40.000. Hierover betaalt u belasting. Zoals u ziet behaalt u geen voordeel, maar ook geen nadeel.  

De auto als bedrijfsmiddel? 

Wanneer u bedrijfsmiddelen aanschaft, kunt u 28% van de aanschafprijs direct als kostenpost opvoeren (KIA: Kleine kleinschaligheidsinvesteringsaftrek). Dit gaat helaas niet op voor auto’s. Deze worden niet als bedrijfsmiddel gezien. 

Dit geldt echter wél voor auto’s met grijs kenteken. Dat betekent dat u dubbel voordeel heeft. U mag direct 28% van de aanschafwaarde als kosten opvoeren, én u kunt de auto afschrijven.  

Bij elektrische auto’s (MIA)

Bij elektrische auto’s is het voordeel zelfs nog iets groter. Dit heeft te maken met de MIA; de Milieu investeringsaftrek.  

Bij volledig elektrische auto’s mag u in plaats van 28%, direct 36% opvoeren als kosten. Dat geldt echter alleen voor de eerste 50.000 euro. U mag laadpalen ook meenemen in dit bedrag, mits ze op eigen terrein staan. 

Bij hybrides ligt dit percentage op 27%. Dit geldt tot een bedrag van 35.000 euro én de auto mag niet meer dan 30 gram co2 per kilometer uitstoten.

De auto naar privé halen? 

Houdt er rekening mee, dat u als zzp’er de auto niet naar privé kunt halen. Eens op de zaak, is altijd op de zaak. Tenzij u een nieuwe auto koopt uiteraard.  

Als dga kunt u de auto wél naar privé halen. U koopt de auto dan voor een reële prijs over van de bv. 

De vraag is alleen wanneer dit interessant is om te doen. 

Op een gegeven moment is de bijtelling hoger dan het zakelijke voordeel. Het is dan interessant om de auto naar privé te halen. Meestal breekt dit punt aan na 3 tot 5 jaar.  

Weten of het voor u nu interessant is? Neem dan contact op. Wij rekenen het graag voor u uit. Let hierbij op als je een leasecontract aangaat.  

Wat is in uw situatie de beste optie? Onze expert vertelt het u precies. Lees meer over als zzp’er de auto zakelijk of privé aanschaffen?